Donateurs gezocht
23 oktober

Donateurs gezocht

Enthousiast voeren we sinds 2008 actie voor ons project in DR Congo: de bouw van opvanghuizen voor wees- en verlaten kinderen in Congo. Sinds die tijd is er veel gebeurd en gebouwd. Steeds meer beseffen we ook, dat het project veel meer omvat, dan het simpel bouwen van huizen: er is de zorg voor de kinderen, voor de verzorgers, voor alle medewerkers en regelmatig zijn we met heel andere zaken bezig dan bouwen.

Ook voor die activiteiten is geld nodig. Soms voor iets groots, zoals een zonnepaneel, soms voor iets kleins, zoals houtskool voor de bakkerij of een afdak boven de containers of iets anders waar in Congo opeens behoefte aan is. Om op deze vragen in te kunnen spelen is het eigenlijk nodig , dat we niet afhankelijk zijn van acties, maar kunnen rekenen op vaste donaties.

WEM-NL is dus op zoek naar donateurs.
Spreekt ons werk u/jou aan en wilt u ons ondersteunen?
Neem dan contact op met onze penningmeester via: donateurs@wem-nl.eu
Graag licht hij de mogelijkheden toe en legt hij uit wat de fiscale voordelen zijn voor vaste donateurs.