Van het bestuur: ”Hopen op een jaar vol positieve ontwikkelingen”
28 januari

Van het bestuur: ”Hopen op een jaar vol positieve ontwikkelingen”

De afgelopen maanden kregen we te maken met internetblokkades in Congo. De oorzaak van deze internetblokkades waren de verkiezingen die aan het einde van 2018 werden gehouden. Het zorgde ervoor dat we slechts mondjesmaat informatie doorkregen vanuit het project en dat we een aantal zaken op ‘on hold’ moesten zetten. Inmiddels zijn de internetblokkades opgeheven en hebben we een aantal mooie berichten uit Congo ontvangen. Deze zullen we de komende weken delen op onze website en op onze Facebookpagina. We hopen dat u ons ook dit jaar weer op deze kanalen wilt volgen.

We starten dit jaar met een aantal wensen van onze bestuursleden. Deze wensen lijken wat verouderd, maar zijn nog even gemeend als toen ze aan het einde van 2018 werden opgeschreven!

Adriaan van Loon, Penningmeester:

”Hallo allemaal,

Ik wil jullie bedanken voor jullie betrokkenheid bij WEM! Mijn wens voor 2019 is dat we als WEM het project goed kunnen blijven onderhouden en dat we een aantal van de plannen die we hebben kunnen gaan uitvoeren om zo nog meer kinderen in Congo te kunnen helpen. Mijn wens is ook dat God het project blijft zegenen en dat de kinderen in de familie huizen God mogen leren kennen als hun Vader. Bidden jullie mee?”

_______________________________

Britt van der Plas, Juridisch adviseur:  

”Beste allemaal,

Ik hoop dat jullie allemaal fijne kerstdagen hebben gehad en het hebben mogen doorbrengen met jullie dierbaren. Ik wens jullie een mooi en gelukkig 2019 toe en ik hoop dat we in dit nieuwe jaar samen weer veel mogen betekenen voor de mensen in Muanda. Hartelijke groet vanuit het warme Zuid-Afrika (helaas geen Congo, maar zeker niet vervelend)”  

_______________________________

Irene van der Spek, Voorzitter:

”Wat de toekomst brenge moge”

”Deze bekende dichtregels van Jacqueline van der Waals zijn veel mensen tot steun. Ook ik ben blij, dat bij alles wat er in ons leven gebeurt God er bij is, bemoedigt, steunt en richting geeft. Vaak heb ik de afgelopen jaren wel eens verzucht: Lieve Vader had u mij niet een project dichterbij huis kunnen geven dan in de DRC Congo, maar even zo vele malen gaf God mij weer hoop en liet zien, dat het project in Muanda ten diepste Zijn wens is. Zorg voor Mijn kinderen, draagt Hij ons op en dat is heel letterlijk wat we in Congo, samen met het bestuur en de medewerkers van LAbri d’Esperance (AE) en WEM-US, ook doen. Daarnaast ervaren we veel zegen bij het opzetten van activiteiten, die op termijn het project zelfstandig kunnen maken. Ook zijn we dankbaar voor de steun van Nederlandse bedrijven, die het o.m. mogelijk maken om een complete energievoorziening te installeren op het project. Ik hoop, dat we in 2019 verder mogen werken aan dit prachtige project: Wat de toekomst brenge moge, ons geleidt des Heren hand”

_______________________________

Jordy van Leeuwen, Communicatieadviseur:

”Het jaar 2018 is inmiddels al weer bijna een maand voorbij. Het is wederom voorbijgevlogen. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer veel gebeurd rondom het project in Muanda. Niet altijd zichtbaar, maar wel enorm nuttig! Het was een jaar waarin we als bestuur vooral onze focus konden leggen op de band met Amerika en Congo, onze processen konden aanscherpen en we konden nadenken over mogelijke bouwwerkzaamheden voor de toekomst.  Er waren wederom vele mooie gebeurtenissen het afgelopen jaar. Een van de gebeurtenissen die mij het meest aangegrepen heeft, was de geboorte van de zoon van James en Chanel. Het zoontje dat zij naar onder andere mij vernoemd hebben, toont voor mijn gevoel de verbondenheid die wij niet alleen door vriendschap maar vooral door geloof hebben. Het maakt het werk bijzonder én bovenal zeer dankbaar.  Via deze weg bedank ik alle sponsoren en partners. Aankomend jaar gaan we weer met dezelfde motivatie aan de slag om van ons project een succes te maken!”

_______________________________

Simon Baars, Secretaris:

”Terugkijkend op een turbulent jaar in DR Congo, met name rondom de verkiezingen, hoop ik vooral op rust. Rust om zaken op te pakken, om plannen uit te werken, ook om plannen die we voor 2018 hadden en niet konden realiseren, alsnog uit te voeren. Rust om de communicatie met DRC die niet altijd eenvoudig is, door technische beperkingen, afstand, cultuurverschillen etc., uit- en op te bouwen. Rust ook in het land, zodat de mensen daar veilig kunnen leven en het weer mogelijk wordt het project en onze vrienden op te zoeken. Ook hoop ik op onrust. Onrust die aanzet tot daden, die creativiteit oproept, nieuwe ideeën genereert, op zoek gaat naar nieuwe contacten, nieuwe betrokkenen, nieuwe sponsors.  Vooral wens ik dat we bij alles wat we doen de zegen van onze God mogen ervaren en de wegen zullen bewandelen waarop Hij wil dat wij gaan.”

_______________________________

De komende weken zullen wij meer berichten met jullie delen. Zowel mooie gebeurtenissen als praktische informatie over de situatie in Congo. Kunt u niet wachten? Bekijk dan onze nieuwsbrief onder het kopje ‘Nieuws’ bovenaan onze website.