Bij WEM-Nederland staan wij altijd open voor vragen en/of op- en aanmerking. U kunt contact met ons opnemen via onderstaand postadres of via het aangegeven e-mailadres.

STICHTING WEM-NEDERLAND
RSIN: 8526.40.444

Postadres
Ernst Barlachrade 1
2907 MK Capelle aan den IJssel
Nederland

E-mailadres: info@wem-nl.eu

IBAN: NL04 ABNA 0429 4691 52 t.n.v. Stichting WEM-Nederland

Nieuwsbrief
Iedere twee maanden verstuurt WEM-Nederland een nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden. Wilt u deze e-mail ook ontvangen? Stuur dan ‘Nieuwsbrief aan’ naar bovenstaand e-mailadres.

Stichting WEM-Nederland is ANBI geregistreerd en dat betekent, dat uw gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie vindt u in het WEM-NL beleidsplan 2013v1.2 en in de ANBI informatie WEM.