WEM-Nederland zet zich in om weeskinderen in Muanda, DR Congo de beste leefomstandigheden te bieden, waarbij ieder weeskind beschikt over een waardevol thuis.  Uw steun als kerk is daarbij van harte welkom!

Bidden
Bidden is één van de belangrijkste onderdelen van ons geloof en ons werk, maar denken we ook wel eens de mensen die iets verder weg van ons staan? Ook voor de weeskinderen en hun verzorgers kunt u bidden, zowel in uw privé- als in het gemeenschappelijke gebed. Dank God voor de zegeningen die Hij schenkt en vraag Hem ook hen, die het zo hard nodig hebben, te zegenen.

Collecte
Bijna in iedere kerk wordt er gecollecteerd voor goede doelen. Denk bij het maken van een collecterooster en/of het organiseren van een zendingsavond eens aan WEM-Nederland. Wij komen graag langs om een presentatie over onze stichting te verzorgen. Neem hiervoor contact op via info@wem-nl.eu