Hoe verder
De drie stichtingen werken nauw met elkaar samen. Allen met hetzelfde doel. Namelijk, de best mogelijke leefomstandigheden bieden, zodat ieder opgenomen weeskind beschikt over een veilig en liefdevol thuis. Om dit doel te bereiken is er in de loop van de tijd een duidelijk onderscheid gemaakt in de werkzaamheden van de drie stichtingen. Abri de L’Espérance vangt de kinderen op in haar weeshuizen, maar kijkt daarnaast ook naar de mogelijkheden om de leefomstandigheden van de gehele omgeving te verbeteren. WEM-Nederland helpt hierbij, door het ondersteunen van de bouw van de verschillende voorzieningen. Zij bereiden de bouw volledig voor. De werkzaamheden ter plaatse worden volledig uitgevoerd door lokale Congolese bouwlieden. Het jaarlijkse jongerenproject is ondersteunend waar nodig. Denk hierbij aan de bouw van de weeshuizen, de bakkerij en de school. Ook zet WEM-Nederland in op de landbouw en kijkt deze stichting naar alle mogelijkheden om de toekomstkansen van de kinderen te vergroten. WEM-US zorgt ervoor dat ieder opgevangen kind financieel gesteund wordt, daarnaast richten zij zich op de boerderijen en zijn zij bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuw ziekenhuis.

De huidige situatie
De huidige situatie laat zien dat de samenwerking van de drie stichtingen heeft geleid tot vele mooie resultaten. Binnen een aantal jaren is het voor Abri de L’Espérance mogelijk geworden om vierentwintig kinderen op te vangen in haar twee eigen weeshuizen, welke door WEM-Nederland zijn gebouwd. Ook kan ieder weeskind door de financiële steun vanuit Amerika goed verzorgd worden. Op dit moment zijn door het project twee waterputten, een centraal projectgebouw, een bakkerij, een boerderij, een speeltuin en de eerste fase van de school gerealiseerd. Deze school laat zien dat het project van AE/WEM zich niet alleen richt op de weeskinderen, maar dat ook kinderen uit de omgeving welkom zijn. Op het moment krijgen ruim 130 kinderen hier elke dag les van zo’n vijf leerkrachten en zijn er nog ruim honderd kinderen die hier ook van willen genieten. Helaas moeten zij wachten tot de tweede fase van de school is gerealiseerd. Om de bouw van deze tweede fase mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van het geld dat wordt verdiend met het lesgeven aan de huidige 130 leerlingen. Dit laat zien dat het project van WEM niet alleen bouwt op giften, maar in de toekomst ook kan gaan groeien door de zelf gegenereerde inkomsten.