Hoe verder
De drie stichtingen werken nauw met elkaar samen. Allen met hetzelfde doel. Namelijk, de best mogelijke leefomstandigheden bieden, zodat ieder opgenomen weeskind beschikt over een veilig en liefdevol thuis. Om dit doel te bereiken is er in de loop van de tijd een duidelijk onderscheid gemaakt in de werkzaamheden van de drie stichtingen. Abri de L’Espérance vangt de kinderen op in haar weeshuizen, maar kijkt daarnaast ook naar de mogelijkheden om de leefomstandigheden van de gehele omgeving te verbeteren. WEM-Nederland helpt hierbij, door het ondersteunen van de bouw van de verschillende voorzieningen. Zij bereiden de bouw volledig voor. De werkzaamheden ter plaatse worden volledig uitgevoerd door lokale Congolese bouwlieden. Het jaarlijkse jongerenproject is ondersteunend waar nodig. Denk hierbij aan de bouw van de weeshuizen, de bakkerij en de school. Ook zet WEM-Nederland in op de landbouw en kijkt deze stichting naar alle mogelijkheden om de toekomstkansen van de kinderen te vergroten. WEM-US zorgt ervoor dat ieder opgevangen kind financieel gesteund wordt, daarnaast richten zij zich op de boerderijen en zijn zij bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuw ziekenhuis.

De huidige situatie
De huidige situatie laat zien dat de samenwerking van de drie stichtingen heeft geleid tot vele mooie resultaten. In de afgelopen jaren is het voor Abri de L’Espérance mogelijk geworden om vierentwintig kinderen op te vangen in drie eigen weeshuizen, welke door ondersteuning van WEM-Nederland zijn gebouwd. Ook kan ieder weeskind door de financiële steun vanuit Amerika goed verzorgd worden.

Op dit moment zijn door het project meerdere waterputten, een centraal projectgebouw, een bakkerij, een boerderij, een speeltuin en een school met meerdere leslokalen gebouwd. Deze school laat zien dat het project van AE/WEM zich niet alleen richt op de weeskinderen, maar dat ook kinderen uit de omgeving welkom zijn.

Naast de genoemde bouwwerken is er in 2019 ook een volledige stroomvoorziening in de vorm van een container naar Muanda verscheept. De voorziening voorziet nu de school en de drie weeshuizen 24 uur per dag van elektriciteit.